Shape Shape

Zirve 3.14

Matematik Eğitimi Zirvesi

Türkiye'nin Geleceği:
Yenilikçi Bir Matematik Eğitimi
16 Mart 2024/Ankara

İş birliği ve Paylaşımda Olmanın Gücü

Matematik Eğitimi Kooperatifi olarak bir araya gelmenin, iş birliğinin ve paylaşımda olmanın gücüne inanıyoruz. Zirve 3.14 ülkemizin her köşesinden matematik eğitimi ile ilgilenen herkesin bir araya gelerek iş birliği yapmak, iletişim kurmak, birlikte öğrenmek, ilham vermek ve daha fazlasını gerçekleştirmeyi amaçlayan bir etkinliktir.

Her yıl “Pi” gününe ithafen Mart ayında Dünya Matematik Günü haftasında gerçekleşecek olan “Zirve 3.14” ile birlikte matematik eğitimi ile ilgilenen tüm öğretmen, öğretmen adayları, akademisyenler, aileler ve matematik severlerin katılımlarıyla matematiğe yönelik her düzeyde farkındalıklığı arttırmak, birlikte olmanın verdiği güçle matematik eğitiminde yenilikler ve etki alanın geliştirilmesine yönelik konuşmalar, atölyeler ve paylaşım toplantıları yapılmaktadır.

Siz de kendinizdeki değişimi fark edebileceğiniz Zirve 3.14’e davetlisiniz.

calender
Ne Zaman?

16 Mart 2024

calender
Nerede

Yükselen Koleji Yeni Yaşam Yerleşkesi
Ankara

Konuşmalar

EŞ ZAMANLI ATÖLYELER

BİLİM VE MATEMATİĞİN RENKLİ DÜNYASI

Çocuklar olgular karşısında şaşırabilen, önyargısız olarak gözlem yapabilen, bitmek tükenmek bilmeyen bir sorgulama ve bilme arzusu sahipler...

Detaylı Bilgi

GERÇEK YAŞAMDAN HİKAYELERLE MATEMATİKSEL GRAFİKLER

Öğrencilerin farklı matematiksel gösterimler arasından hareket ederek kavramsal anlamalarının geliştirilmesi matematik öğretiminin temel amaçları arasında yer almaktadır...

Detaylı Bilgi

Speaker 1

Dr. Rukiye Gökce

Matematik ÖğretmeniCODAP İLE İSTATİSTİKSEL ARAŞTIRMA DÖNGÜSÜNDE VERİ ANALİZİ UYGULAMALARI

CODAP veri analizi uygulamaları için geliştirilmiş erişime açık bir yazılımdır...

Detaylı Bilgi

MATEMATİK EĞİTİMİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ BULANIK MANTIK UYGULAMALARI

Bulanık Mantık, insanlara “Klasik Mantık” da olduğu gibi ikili cevaplar (doğru/yanlış, evet/hayır, iyi/kötü, siyah/beyaz, vb.) vermek yerine belirsizliği de bir seçenek olarak ele alarak derecelendirme, yüzdeliklere ayırma, olasılıklara dayalı ya da oran orantı doğrultusunda cevaplar verebilmektedir...

Detaylı Bilgi

ÇOCUKLARDA SAYI VE İŞLEM BECERİLERİ NASIL GELİŞTİRİLİR?

Çocuklarda sayı hissi gelişimi erken dönemden itibaren gelişimi ve desteklenmesi okul yıllarında ve sonrasında matematiksel becerilerinin gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır...

Detaylı Bilgi

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE YENİLİKÇİ MATEMATİK ETKİNLİKLERİ

Okul öncesi dönemde var olan ve geliştirilebilen matematiksel düşünme becerileri çocukların ilerideki matematik becerilerinin ve başarılarının temelini oluşturur...

Detaylı Bilgi

İSTATİSTİK VE OLASILIK EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİNİN ETKİN KULLANIMI

İstatistik ve olasılık, günümüzde tüm alanların ihtiyaç duyduğu ve yoğun bir şekilde kullanmak zorunda kaldığı konuların başında geliyor...

Detaylı Bilgi
Speaker 1

Uğur MERT

Matematik Öğretmeni

TASARI GEOMETRİ ve SINIF İÇİ UYGULAMA ATÖLYESİ

Geometri insanlık tarihine sadece matematik değil, felsefe, bilim ve mimari alanlarda da ışık tutmuştur...

Detaylı Bilgi
Speaker 1

Fatih Kürşat Cansu

TÜBİTAK BİDEB Uzmanı

ALGORİTMALARLA MATEMATİĞİ KEŞFETME

Algoritmalar hayatın hemen her yerinde, cep telefonlarından navigasyon cihazlarına, kredi kartlarında müzik uygulamalarına kadar hemen her yerde bir algoritmik yapı var. Peki bu algoritmaların matematik ile alakası nedir?

Detaylı Bilgi
Speaker 1

Murat Yaman

Matematik Öğretmeni

TÜBİTAK LİSE ARAŞTIRMA PROJELERİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ

TUBITAK başta olmak üzere proje yarışmalarına matematik alanından hazırlanacak öğrencilere danışmanlık yapmak farklı bir öğretmenlik deneyimidir...

Detaylı Bilgi
Speaker 1

Duygu Alyeşil Kabakçı

Matematik Öğretmeni

TÜBİTAK ORTAOKUL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ

Araştırma projesi bir probleme çözüm getirme veya bir eksiği gidermeye yönelik belirli bir süre içerisinde, bilimsel süreç becerilerini kullanılarak çeşitli veri toplama araçları yardımı ile bir sonuca ulaşılması sürecinin bütünüdür...

Detaylı Bilgi

İLKOKULDA VE ORTAOKULDA CEBİRSEL DÜŞÜNME

Cebirsel düşünme, okul öncesi dönemden başlayarak çocukların matematiksel yapıları fark etmelerini, akıl yürütmelerini ve genellemeler yapmalarını içerir.

Detaylı Bilgi

Speaker 1

Yunus Emre Doğan

Matematik Öğretmeni


Speaker 1

Tonguç Özdaş

Matematik ÖğretmeniTI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE EĞİTİM UYGULAMALARI

Bu atölye, TI (Texas Instruments) hesap makinelerinin eğitimdeki kullanımına odaklanmaktadır.

Detaylı Bilgi

Program

16

Mart 08:30 - 09:00

Kayıt

16

Mart 09:00 - 09:30

Açılış Konuşmaları

16

Mart 09:30 - 10:00

Konuşma

Prof. Dr. Erdinç Çakıroğlu

Sıra dışı öğrenme ekosistemleri oluşturmak: Öğrenme Tasarımı

16

Mart 10:00 - 10:30

Konuşma

Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal

Matematik Sevilmez mi? “Sevilmeyebilir”

16

Mart 10:30 - 11:00

Ara / İmza / Poster Sunumları

Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal İmza

16

Mart 11:00 - 11:30

Konuşma

Emrehan Halıcı

Martin Gardner ve Matematik Problemleri

16

Mart 11:30 - 12:15

Konuşma

Müjdat Ataman

İlköğretimde Matematik Koşusunun Havlu Atanları

16

Mart 12:15 - 13:15

Öğle Arası / İmza / Poster Sunumları

Müjdat Ataman İmza / Emrehan Halıcı İmza

16

Mart 13:15 - 13:50

Konuşma

Dr. Serkan Karaismailoğlu

Nöroöğretmen

16

Mart 13:50 - 14:30

Konuşma

Dr. Umut Yıldız

Evreni Anlamak

16

Mart 14:30 - 15:00

Ara / İmza / Poster Sunumları

Dr. Serkan Karaismailoğlu İmza

16

Mart 15:00 - 16:15

EŞ ZAMANLI ATÖLYELER

Eğitmen Atölye
1 Prof. Dr. Kemal Yürümezoğlu Bilim Ve Matematiğin Renkli Dünyası
2 Doç. Dr. Yasemin Sağlam Kaya Gerçek Yaşamdan Hikayelerle Matematiksel Grafikler
3 Doç. Dr. Sibel Kazak-Dr. Rukiye Gökce CODAP İle İstatistiksel Araştırma Döngüsünde Veri Analizi Uygulamaları
4 Dr. Işıl İşler Baykal İlkokulda Ve Ortaokulda Cebirsel Düşünme
5 Dr. Mustafa Batar Matematik Eğitiminde Bilgisayar Destekli Bulanık Mantık Uygulamaları
6 Yunus Emre Doğan, Tonguç Özdaş TI Eğitim Teknolojileri ve Eğitim Uygulamaları
7 Doç. Dr. Burak KARABEY Çocuklarda Sayı Ve İşlem Becerileri Nasıl Geliştirilir?
8 Doç. Dr. R. Didem Taylan Okul Öncesi Dönemde Yenilikçi Matematik Etkinlikleri
9 Dr. Kemal AKOĞLU İstatistik Ve Olasılık Eğitiminde Teknolojinin Etkin Kullanımı
10 Uğur Mert Tasarı Geometri Ve Sınıf İçi Uygulama Atölyesi
11 Fatih Kürşat CANSU Algoritmalarla Matematiği Keşfetme
12 Murat Yaman TÜBİTAK Lise Araştırma Projeleri Hazırlama Eğitimi
13 Duygu Alyeşil Kabakçı TÜBİTAK Ortaokul Araştırma Projeleri Hazırlama Eğitimi

16

Mart 16:15 - 16:30

Ara

16

Mart 16:30 - 17:00

Kapanış Paneli

İŞ BİRLİĞİ İLE

Brand
Brand

KURUMSAL SPONSORLARIMIZ

Brand
Brand
Brand